Home Wordt waterschade aan laminaat vergoed?

Wordt waterschade aan laminaat vergoed?

Het is heel vervelend wanneer uw laminaat waterschade heeft opgelopen. De schade kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een gesprongen leiding of door regenwater dat naar binnen is gelopen. Natuurlijk vraagt u zich dan af of uw verzekeraar de schade aan uw laminaat vergoedt. In eerste instantie zal de verzekeraar een onderzoek doen. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, maakt de verzekeraar een beslissing over de vergoeding.

Probeer altijd foto’s te maken van de schade. Dit kan uw verzekeraar helpen inschatten hoe erg uw schade is. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat het water zo snel mogelijk uit uw woning komt.

In een bijzonder geval kan de verzekeraar een expert naar uw woning toesturen. De expert zal in uw woning onderzoek doen naar de schade en een rapport opmaken. Wanneer u geen schade krijgt vergoed, is het altijd raadzaam om een onafhankelijke expert in te huren.

inboedelverzekering laminaat

Wanneer wordt de waterschade aan laminaat gedekt?

In eerste instantie wordt waterschade vergoed door uw inboedelverzekering. Het gaat dan om schade in onderstaande gevallen:

  • bevroren/gesprongen leidingen
  • onvoorziene omstandigheden
  • hevige neerslag
  • lekkage dak

Onder onvoorziene omstandigheden verstaan verzekeraars gevallen waarbij geen achterstallig onderhoud is geconstateerd. Dit is bijvoorbeeld zo bij rioolwater dat via het toilet omhoog loopt of een lekkende wasmachine (die goed onderhouden is).

In bovenstaande gevallen is de kans groot dat u de schade vergoed krijgt. Echter moet u altijd de voorwaarden van uw verzekering nalezen. Het kan namelijk per verzekeraar verschillen wat u vergoed krijgt.

Let er wel op dat u de schade zo snel mogelijk meldt bij uw verzekeraar. Des te sneller u de schade meldt, des te groter de kans op een vergoeding.

Inboedelverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

In welke gevallen wordt waterschade aan laminaat niet gedekt?

Er zijn een aantal gevallen wanneer waterschade aan uw laminaat niet wordt gedekt. In onderstaande gevallen krijgt u de schade niet uitgekeerd:

  • Eigen schuld. Verzekeraars verstaan onder eigen schuld: schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud en schade door nalatigheid.
  • Achterstallig onderhoud. Vaak wordt schade veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Het is dus raadzaam om periodiek te controleren op beschadigingen. Immers niet gecontroleerd; is niet onderhouden.
  • Nalatigheid. Heeft u per ongeluk het raam open gelaten tijdens een hevige storm? Helaas gaat uw verzekeraar de waterschade dan niet vergoeden. Let er op dat u altijd alle ramen goed sluit.
  • Overstromingen/natuurrampen. Schade door natuurrampen worden nooit vergoed door een verzekeraar. Wilt u toch beroep doen op deze schade? Dan kunt u terecht bij Wet tegemoetkoming Schade van de overheid.

Inboedelverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Bereken direct de premie van uw inboedelverzekering!

Nu met Gratis verhaalservice

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op