Wordt waterschade aan laminaat vergoed?

Het is heel vervelend wanneer uw laminaat waterschade heeft opgelopen. De schade kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een gesprongen leiding of door regenwater dat naar binnen is gelopen. Natuurlijk vraagt u zich dan af of uw verzekeraar de schade aan uw laminaat vergoedt. In eerste instantie zal de verzekeraar een onderzoek doen. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, maakt de verzekeraar een beslissing over de vergoeding.

Probeer altijd foto’s te maken van de schade. Dit kan uw verzekeraar helpen inschatten hoe erg uw schade is. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat het water zo snel mogelijk uit uw woning komt.

In een bijzonder geval kan de verzekeraar een expert naar uw woning toesturen. De expert zal in uw woning onderzoek doen naar de schade en een rapport opmaken. Wanneer u geen schade krijgt vergoed, is het altijd raadzaam om een onafhankelijke expert in te huren.

In welke gevallen wordt waterschade aan laminaat niet gedekt?

Er zijn een aantal gevallen wanneer waterschade aan uw laminaat niet wordt gedekt. In onderstaande gevallen krijgt u de schade niet uitgekeerd:

  • Eigen schuld. Verzekeraars verstaan onder eigen schuld: schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud en schade door nalatigheid.
  • Achterstallig onderhoud. Vaak wordt schade veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Het is dus raadzaam om periodiek te controleren op beschadigingen. Immers niet gecontroleerd; is niet onderhouden.
  • Nalatigheid. Heeft u per ongeluk het raam open gelaten tijdens een hevige storm? Helaas gaat uw verzekeraar de waterschade dan niet vergoeden. Let er op dat u altijd alle ramen goed sluit.
  • Overstromingen/natuurrampen. Schade door natuurrampen worden nooit vergoed door een verzekeraar. Wilt u toch beroep doen op deze schade? Dan kunt u terecht bij Wet tegemoetkoming Schade van de overheid.

Inboedelverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Bereken direct de premie van uw inboedelverzekering!

Hoe doen wij het?

Laatst geüpdatet: 06-04-2022

Financieel zeker.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op