Home Privacy

Privacy

Ons privacy statement is ook als PDF te downloaden.

Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door Alpina B.V. Wij maken deel uit van de Voogd & Voogd Group B.V.

Alpina hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar klanten. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwerking van uw gegevens

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Denk hierbij onder anderen aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en ook uw bankrekeningnummer. Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij uw gegevens.

De gegevens die wij van u verwerken, ontvangen wij doorgaans van u zelf. De gegevens kunnen wij ook op een andere manier verkrijgen. Zo werken wij samen met dienstverleners die onze database met NAW-gegevens verrijken en/of actualiseren. Op deze manier kunnen wij onze klanten altijd kunnen bereiken om ze te informeren over belangrijke zaken, zoals wijzigingen op hun polis.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken om de hiervoor genoemde doeleinden. Uw gegevens verwerken wij ook als wij een gerechtvaardigd belang hebben of omdat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hoe lang wij de gegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Gegevens kunnen wij langer bewaren als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of met het oog op bewijsvoering bij klanten en juridische procedures.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Indien van toepassing verwerken wij deze gegevens omdat verzekeraars en gevolmachtigde agenten voor het beoordelen van een aanvraag geïnformeerd willen worden.

Voor sommige financiële producten vragen wij namens de financieel dienstverlener of verzekeraar om uw Burger Service Nummer (BSN). Het BSN verwijderen wij zodra het door ons, in het kader van de aanvraag, is verstrekt aan de financieel dienstverlener of verzekeraar.

Telefoongesprekken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, bestaat de mogelijkheid dat wij onze telefoongesprekken opnemen. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen en indien noodzakelijk om de met u gemaakte afspraken te verifiëren.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van de onder ‘waarvoor verwerken wij uw gegevens’ beschreven doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden verstaan wij in ieder geval de financiële dienstverleners (zoals banken, verzekeraars en gevolmachtigde agenten) waar de aanvraag voor een verzekering of financieel product namens u wordt ingediend. Onder derden verstaan wij ook schadeherstellers, incassobureaus en technische dienstverleners die ons ondersteunen bij het leveren van onze diensten.

Wij kunnen uw gegevens doorsturen naar het schade-verhaalbureau 112Schade.nl als u niet verzekerd bent voor de geleden schade maar wij verwachten dat de schade wel kan worden verhaald op de veroorzaker. Het schade-verhaalbureau zal beoordelen of er voor u een mogelijkheid is om kosteloos de schade te verhalen bij de veroorzaker. Het bureau neemt dan contact met u op voor verdere afwikkeling. Mocht u de inzet van het schade-verhaalbureau niet op prijs stellen, dan kunt u ons dat uiteraard laten weten.

Het privacy beleid van Alpina is niet van toepassing op de verwerking van uw gegevens door de hiervoor genoemde derden. Informatie over hoe deze derden omgaan met uw gegevens, vindt u doorgaans terug op hun eigen websites. Op uw verzoek informeren wij u welke derden wij uw gegevens hebben verstrekt.

Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld politie of justitie.

Gebruik van de website

Alpina maakt op de website gebruik van cookies. Dit doen wij om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker of klant af te stemmen en voor gerichte informatie en aanbiedingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in uw browser ‘cookies off’ in.

De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Mocht u hierover zorgen hebben of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Social Media

Wij gebruiken uw gegevens om te kunnen reageren op berichten of gegevens die u via de diverse social mediakanalen deelt met ons webcareteam.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen naar een andere organisatie. U kunt uw vraag hierover voorleggen aan onze Functionaris Gegevensbescherming.

Alpina
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 63
3400 AB IJsselstein

Per telefoon: 088-6883700
E-mail: [email protected]

Stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN nummer zwart om uw privacy te beschermen.

Wijzigingen

De regelgeving rondom privacy en datagebruik verandert voortdurend. De privacyverklaring kan regelmatig worden aangepast. U vindt de actuele versie op onze website.

Versie 11-2019

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op