Prywatność

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności można również pobrać w formacie PDF.

Kim jesteśmy?

Państwa dane będą przetwarzane przez Alpina B.V. Jesteśmy częścią grupy Voogd & Voogd B.V.

Alpina zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów. Dane osobowe są zatem traktowane z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Przetwarzanie danych

Przetwarzamy dane osobowe w trakcie świadczenia naszych usług. Należą do nich: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, a także numer konta bankowego. Przetwarzamy również Twoje dane, gdy kontaktujesz się z nami lub odwiedzasz naszą stronę internetową.

Dane, które przetwarzamy, uzyskujemy zazwyczaj od Państwa. Dane te możemy uzyskać również w inny sposób. Na przykład współpracujemy z dostawcami usług, którzy wzbogacają i/lub aktualizują naszą bazę danych nazwisk i adresów. W ten sposób zawsze możemy dotrzeć do naszych klientów, aby poinformować ich o ważnych sprawach, takich jak zmiany w ich polisie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:

Dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane?

Możemy przetwarzać Twoje dane w wyżej wymienionych celach. Przetwarzamy Twoje dane również wtedy, gdy mamy uzasadniony interes lub wyraziłeś nam na to zgodę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

To, jak długo przechowujemy dane, zależy od celu, w jakim są one przetwarzane. Może się to różnić w zależności od sytuacji. Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, w którym są przetwarzane. Możemy przechowywać dane przez dłuższy okres, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub w celu dostarczenia dowodów dla klientów i postępowań prawnych.

Szczególne dane osobowe

Czasami przetwarzamy szczególne dane osobowe, takie jak dane dotyczące Twojego zdrowia lub dane o karalności. Szczególne dane osobowe przetwarzamy z dodatkową starannością. W stosownych przypadkach przetwarzamy te dane, ponieważ ubezpieczyciele i autoryzowani agenci chcą być informowani w celu oceny wniosku.

W przypadku niektórych produktów finansowych, w imieniu dostawcy usług finansowych lub ubezpieczyciela, prosimy o podanie numeru BSN (Citizen Service Number). Usuwamy BSN niezwłocznie po przekazaniu go przez nas dostawcy usług finansowych lub ubezpieczycielowi w ramach wniosku.

Rozmowy telefoniczne

Aby poprawić jakość naszych usług, możemy nagrywać nasze rozmowy telefoniczne. Rozmowy mogą być odsłuchiwane w celu przeszkolenia naszych pracowników oraz, w razie potrzeby, w celu weryfikacji umów zawartych z Państwem.

Przekazywanie danych osobom trzecim

W celu realizacji celów opisanych w punkcie "w jakim celu przetwarzamy Twoje dane", Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom trzecim. Osoby trzecie to w każdym przypadku dostawcy usług finansowych (tacy jak banki, ubezpieczyciele i autoryzowani agenci), u których w Państwa imieniu składany jest wniosek o ubezpieczenie lub produkt finansowy. Do osób trzecich należą również likwidatorzy szkód, firmy windykacyjne oraz dostawcy usług technicznych, którzy wspierają nas w świadczeniu usług.

Możemy przekazać Twoje dane do agencji odzyskiwania odszkodowań 112Schade.nl, jeśli nie jesteś ubezpieczony w zakresie poniesionych szkód, ale spodziewamy się, że można je odzyskać od sprawcy. Biuro likwidacji szkód oceni, czy możliwe jest bezpłatne odzyskanie przez Ciebie odszkodowania od sprawcy. Następnie agencja skontaktuje się z Państwem w celu dalszego postępowania. Jeśli nie doceniasz wysiłków agencji odzyskiwania roszczeń, poinformuj nas o tym.

Polityka prywatności Alpina nie ma zastosowania do przetwarzania Państwa danych przez wyżej wymienione osoby trzecie. Informacje o tym, jak te osoby trzecie obchodzą się z Twoimi danymi, można zazwyczaj znaleźć na ich własnych stronach internetowych. Na Twoje życzenie poinformujemy Cię, którym podmiotom trzecim przekazaliśmy Twoje dane.

Państwa dane osobowe mogą być również ujawnione osobom trzecim, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, na przykład policji lub organom sądowym.

Korzystanie z serwisu

Alpina wykorzystuje na swojej stronie internetowej pliki cookies. Robimy to, aby jak najlepiej dopasować wygląd naszej strony internetowej do Ciebie jako gościa lub klienta oraz w celu uzyskania ukierunkowanych informacji i ofert. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Zawiera dane, które użytkownik wprowadza na stronie. Plik cookie nie może zawierać wirusów. Czy nie chcesz, abyśmy używali plików cookie? Następnie ustaw w przeglądarce "wyłączenie cookies".

Bezpieczeństwo Twoich danych

Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zachowania poufności danych osobowych oraz ich ochrony przed nadużyciami, utratą i nieuprawnionym dostępem. Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub oznaki nadużycia, skontaktuj się z nami.

Media społecznościowe

Używamy Twoich danych, aby odpowiedzieć na wiadomości lub informacje, którymi dzielisz się z naszym zespołem opieki internetowej za pośrednictwem różnych kanałów mediów społecznościowych.

Twoje prawa

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia do innej organizacji. Możesz skierować swoje pytanie do naszego inspektora ochrony danych.

Alpina
Attn: Data Protection Officer
P.O. Box 63
3400 AB IJsselstein

Telefonicznie: 088-6883700
E-mail: inspektor ochrony danych.online@ alpina.nl

Prosimy o dołączenie kopii dokumentu tożsamości, abyśmy mogli być pewni, że wniosek został złożony przez Państwa. W celu ochrony prywatności prosimy, aby zdjęcie paszportowe i numer BSN były w kopii czarne.

Poprawki

Przepisy dotyczące prywatności i wykorzystania danych stale się zmieniają. Oświadczenie o ochronie prywatności może być regularnie dostosowywane. Aktualną wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Wersja 11-2019

Można się z nami skontaktować przez czat, Whatsapp, telefon lub e-mail

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.
Jesteśmy tutaj od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.

Skontaktuj się