Home Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Dat wil zeggen dat wij niet kunnen garanderen dat de productgegevens, beoordelingen en de premie overzichten correct zijn. Specifiek voor productgegevens en premie overzichten geldt een voorbehoud voor kennelijke programmeer- en typefouten mede omdat deze informatiebronnen worden onderhouden door derden. Bezoekers die beslissingen nemen op basis van kennelijke onjuistheden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen.
Bij geconstateerde fouten op onze website stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt: [email protected].

Rechten

Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alpina.

Wijzigingen

De op deze website getoonde informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Alpina zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op