Strona główna Co obejmuje ubezpieczenie mienia?

Co obejmuje ubezpieczenie zawartości?

Ubezpieczenie zawartości jest oferowane przez wielu ubezpieczycieli. Istnieją również różne rodzaje pokrycia. To utrudnia porównanie wszystkich dostawców i ich produktów. Na pokrycie ważne jest, aby spojrzeć podczas porównywania ubezpieczeń domowych.

Jakie przedmioty w moim domu są objęte ochroną ubezpieczeniową?

Rzeczy w Twoim domu, które można przenieść, są częścią zawartości. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, gdy są one przymocowane do podłogi i gwoździ. Oznacza to, że nie można ich przenieść bez ich uszkodzenia. Pomyśl o klejonym parkiecie lub kuchni. Akcesoria przenośne, takie jak laptop, w pewnych przypadkach również wchodzą w zakres ubezpieczenia ruchomości domowych. Czytaj więcej tutaj.

Jakie są rodzaje pokrycia?

W przypadku ubezpieczenia zawartości, często można spotkać się z następującymi zakresami ubezpieczenia: comprehensive, extra comprehensive i most comprehensive. Ten ostatni nazywany jest również ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk. Najczęściej spotykane ubezpieczenia to "extra comprehensive" i "most comprehensive". Szkody, które często wchodzą w zakres podstawowego pokrycia to:

co to jest ubezpieczenie zawartości

Jaka dodatkowa ochrona jest dostępna w ramach ubezpieczenia domu?

Ubezpieczyciele często oferują możliwość ubezpieczenia niektórych przedmiotów przenośnych, np. aparatów fotograficznych, także poza domem. Jest to tak zwana osłona zewnętrzna.

Większość ubezpieczycieli oferuje obecnie także możliwość ubezpieczenia smartfonów i tabletów. Uszkodzenia tych przedmiotów często nie są objęte ubezpieczeniem zawartości. Wcześniej często było na to pokrycie, ale ze względu na liczne szkody z tabletami i smartfonami, stało się to osobnym pokryciem.

Ubezpieczenie zawartości umowy? Oblicz swoją składkę!

Ubezpieczenie zawartości domu podczas przeprowadzki

Szukasz nowego domu lub wkrótce się przeprowadzisz? Czy wiesz, jak poradzić sobie z ubezpieczeniem zawartości podczas przeprowadzki? Może się zdarzyć, że podczas przeprowadzki Twoje rzeczy ulegną uszkodzeniu lub nawet zepsują się. Zakres ubezpieczenia zawartości domu może się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Możliwe, że ubezpieczenie zawartości domu ma ograniczony zakres podczas przeprowadzki. Dlatego należy sprawdzić warunki polisy na długo przed przeprowadzką.

Co zawsze jest wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej?

Szkody, które można było przewidzieć, nigdy nie są objęte żadnym ubezpieczeniem. Na przykład szkody powstałe w wyniku zaległej konserwacji. Szkody spowodowane umyślnie również nie są objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie zawartości często nie obejmuje szkód spowodowanych przez powodzie, trzęsienia ziemi, przemoc i reakcje jądrowe.

Różnica między ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej a ubezpieczeniem zawartości

Jaka jest dokładnie różnica między ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej a ubezpieczeniem zawartości? W przypadku ubezpieczenia zawartości, szkody dotyczące własnych rzeczy są objęte ochroną. Dzięki ubezpieczeniu OC pokrywane są szkody wyrządzone przez innych.

Co należy wziąć pod uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia zawartości?

Przed wykupieniem ubezpieczenia ruchomości domowych należy sprawdzić, co jest objęte ubezpieczeniem i na jakich warunkach. Jest to opisane w warunkach. Polisa często zawiera również informacje na ten temat. Zawsze dokładnie czytaj polisę i warunki ubezpieczenia, zarówno przed zawarciem ubezpieczenia, jak i po otrzymaniu polisy. Dzięki temu wiesz, na czym stoisz i nie ma potem żadnych niespodzianek.

Oczywiście możemy również poinformować o tym telefonicznie. Można się z nami skontaktować pod numerem 030-6883700. Można się z nami skontaktować telefonicznie w godzinach 08.00-18.00.

Oblicz składkę ubezpieczenia domu bezpośrednio!

Teraz z bezpłatną usługą odzyskiwania danych

Można się z nami skontaktować przez czat, Whatsapp, telefon lub e-mail

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.
Jesteśmy tutaj od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.

Skontaktuj się