Strona główna Czego nie obejmuje ubezpieczenie mienia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ruchomości domowych?

Niektóre sprawy są domyślnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Na przykład szkody powstałe w wyniku celowych działań/ zaniechań lub rażącego niedbalstwa. Zasadniczo z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również pieniądze i instrumenty pieniężne, ale zazwyczaj są one refundowane do maksymalnej kwoty. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody powstałe w wyniku katastrof.

Wszystkie wyłączenia można znaleźć w warunkach i wszelkich klauzulach polisy ubezpieczeniowej. Przed wykupieniem polisy ubezpieczeniowej najrozsądniej jest się z tym dokładnie zapoznać. Dzięki temu łatwiej będzie Ci wybrać pomiędzy poszczególnymi ubezpieczeniami i dokonać właściwego wyboru. Oczywiście nasi pracownicy również mogą Ci w tym pomóc.

Jak oblicza się wartość zawartości?

Wartość efektów pracy gospodarstwa domowego oblicza się za pomocą miernika wartości gospodarstwa domowego. Dzięki temu dokonuje się globalnego oszacowania. Licznik wartości gospodarstwa domowego często posiada gwarancję na niedoubezpieczenie na określony czas, najczęściej pięć lat. Dzięki temu unikniesz konieczności powiadamiania pośrednika lub ubezpieczyciela o niedoubezpieczeniu przy każdym zakupie.

Co nie jest objęte ubezpieczeniem zawartości?

Czy mogę porównać składki ubezpieczenia zawartości?

Na naszej stronie internetowej możesz w prosty sposób obliczyć i porównać składki ubezpieczeniowe gospodarstw domowych. Możesz również skontaktować się z naszymi pracownikami telefonicznie.
Proszę pamiętać, że wymagamy informacji o domu i jego zawartości i że powinni Państwo mieć te informacje gotowe. Na naszej stronie internetowej można również porównać i zawrzeć umowę na inne ważne ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie treści jest oferowane przez wielu różnych ubezpieczycieli. Często różnią się one zakresem ubezpieczenia, a składka może być również różna u poszczególnych ubezpieczycieli. Wyższa składka nie zawsze oznacza, że ten produkt ma lepszą ochronę ubezpieczeniową. Niska składka może być dla Ciebie bardziej atrakcyjna, ale zazwyczaj jest stosunkowo wysoki udział własny. To od Twojej sytuacji osobistej i finansowej zależy, które pokrycie będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednie.

Ubezpieczenie zawartości umowy? Oblicz swoją składkę!

Czy muszę uwzględniać wykluczenia?

Dobrze jest porównać, per ubezpieczyciel, jakie sprawy są wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Dotyczy to również szkód spowodowanych celowym działaniem/ zaniechaniem lub rażącym zaniedbaniem. Można również wykluczyć inne przyczyny szkody. Można to znaleźć w warunkach i wszelkich klauzulach polisy ubezpieczeniowej. Wyłączenia mogą mieć wpływ na wysokość składki. Proszę zwrócić na to baczną uwagę.

Przed zawarciem ubezpieczenia należy poinformować się o powyższych tematach i zawczasu przemyśleć swoje życzenia. Wtedy łatwiej będzie Ci porównać różnych dostawców i dokonać właściwego wyboru.

A co jeśli są osobliwości?

Przy składaniu wniosku o ubezpieczenie ważne jest, aby wspomnieć o wszelkich szczegółach, takich jak ubezpieczenie anulowane przez ubezpieczyciela w przeszłości lub rejestracja CIS. Dzięki temu wniosek może trafić bezpośrednio do właściwego dla Ciebie ubezpieczyciela. Większość ubezpieczycieli nie jest w stanie ubezpieczyć Cię za takie szczegóły. W takim przypadku możemy jednak poprosić o niezobowiązującą wycenę przedmiotów gospodarstwa domowego (i innych ubezpieczeń) w De Vereende. Ten ubezpieczyciel ma szerszą politykę akceptacji i w zasadzie przyjmuje każdego, nawet jeśli np. w przeszłości zalegałeś z płatnościami. Jednym z warunków jest zapłata za pierwsze 3 miesiące z góry. Zawarcie ubezpieczenia w De Vereende jest możliwe tylko za pośrednictwem pośrednika. Za pośrednictwem naszej strony internetowej można również złożyć wniosek o ubezpieczenie w De Vereende.

Oblicz składkę ubezpieczenia domu bezpośrednio!

Teraz z bezpłatną usługą odzyskiwania danych

Można się z nami skontaktować przez czat, Whatsapp, telefon lub e-mail

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.
Jesteśmy tutaj od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.

Skontaktuj się